Możliwość komentowania Wycena firmy – w jakich celach się ją robi została wyłączona

Po co i w jaki sposób się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa

W jaki sposób może być przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa
W czasie funkcjonowania każdej firmy pojawić się mogą sytuacje, kiedy z jakiś powodów potrzebne będzie oszacowanie jej wartości. Na przykład to może być nabycie lub sprzedaż takiego podmiotu, jego podział albo zaciągnięcie jakiejś bankowej pożyczki. Pozwoli to wszystkim stronom dowiedzieć się, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, i w oparciu o to podjąć biznesowe decyzje. W zależności od potrzeb wycena firm może być przeprowadzona kilkoma różnymi sposobami. Stosunkowo często wykorzystuje się podejście majątkowe, w którym od sumy zgromadzonych aktywów odejmowane są ewentualne pasywa. Lecz nie we wszystkich sytuacjach ta wycena się sprawdzi, dlatego też można też użyć dochodowego i porównawczego podejścia. Przy podejściu dochodowym ogólna wartość firmy ustalona zostaje na podstawie planowanych dochodów, z ujęciem istniejących kosztów. Jeśli chodzi o metodę porównawczą firma zostaje porównana z pozostałymi podmiotami działającymi w jakiejś branży, i na tej podstawie szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.